Projekt "Szybka ścieżka dla MŚP"

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Janusz Socha realizuje projekt pt. " Nowa linia dań gotowych wysokiej jakości ", w ramach podziałania POIR.01.01.01 "Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa", współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Cel projektu: opracowanie w okresie 12 miesięcy technologii i receptur produktowych oraz optymalizacja procesów i praktyk produkcyjnych (know-how) pozwalających wdrożyć do produkcji nową linię dań gotowych i wprowadzić je na rynek w odpowiedniej formie, atrakcyjnej dla finalnego konsumenta.

Planowane efekty: opracowanie receptur i technologii wykonania 3 rodzajów zup i 3 zestawów typu drugie danie w warunkach laboratoryjnych. Potwierdzenie praktycznej możliwości zastosowania receptur i technologii wykonania 3 rodzajów zup i 3 zestawów typu drugie danie w warunkach rzeczywistych zakładu.

Wartość projektu: 768 984,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 590 280,00 zł

22.08.2017 r. - Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Janusz Socha jako Wnioskodawca w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 "Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” zaprasza zainteresowane jednostki naukowe do przygotowania oferty cenowej dla usługi badawczej zgodnie z zakresem opisanym w dokumentacji zamieszczonej poniżej.

pobierz: Zapytanie Z01 POIR.docx

Projekt PARP

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Janusz Socha podpisał umowę i realizuje projekt pt. "Rozwój technologii produkcji ciasta i produktów garmażeryjnych z ciasta poprzez zastosowanie transglutaminazy pochodzenia mikrobiologicznego", w ramach "Programu Wsparcie w ramach dużego bonu", finansowanego ze środków budżetu państwa.

Projekty EU

01.04.2014r. - Informacja o zakończonej procedurze wyboru dostawcy nr 03 na taborety grzewcze elektyczne o mocy 9kW (3 szt.).

pobierz: informacja-taborety.jpg
pobierz: informacj-taborety.doc

21.03.2014r. - Ogłoszenie o zamówieniu na taborety grzewcze elektryczne o mocy do 9kW (3 szt.).

pobierz: ogłoszenie-taborety.pdf
pobierz: ogloszenie-taborety.doc

16.07.2013r. - Informacja o zakończonej procedurze wyboru dostawcy nr 02 na urządzenia do produkcji wyrobów garmażeryjnych.

pobierz: informacja-urzadzenia.pdf
pobierz: informacja-urzadzenia.doc

25.06.2013r. - Ogłoszenie o zamówieniu na urządzenia do produkcji wyrobów garmażeryjnych.

pobierz: ogloszenie-urzadzenia.pdf
pobierz: ogloszenie-urzedzenia.doc

22.01.2013r. - Informacja o zakończonej procedurze wyboru dostawcy nr 01 na linię automatyczną do pakowania w atmosferze ochronnej produktów po obróbce termicznej bez konieczności wcześniejszego ich schładzania.

pobierz: informacja-linia.pdf
pobierz: ogloszenie-linia.doc

02.01.2013r. - Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę linii automatycznej do pakowania w atmosferze ochronnej produktów po obróbce termicznej bez konieczności wcześniejszego ich schładzania.

pobierz: ogloszenie-linia.pdf
pobierz: ogloszenie-linia.doc

29.11.2012r. - Informacja o realizacji projektu.

pobierz: informacja-projekt.pdf

www.rpo.lodzkie.pl
www.cop.lodzkie.pl